Fastigheterna är två trevåningshus som gränsar till varandra. De är byggda tidigt 1950tal och är belägna på Gräshagen med adress Lovisagatan 18 och Fornkullegatan 5.        

Fastigheterna innehåller totalt 38 lägenheter, från ett till fyra rum och kök med en yta mellan 38-98 m2.